osc_4_2

– kreativiteten flödar, testa oss du också!

Våra uppdrag är mycket olika – allt från att uppdatera en befintlig eller ta fram en ny logotyp eller grafisk profil, implementera det nya varumärket, till att marknadsföra en viss specifik produkt eller tjänst.

Vi inreder också lokaler. Oftast är det kontorslokaler och reception men kan också vara inredning av privatbostäder.

I grund och botten utgår vi ifrån samma synsätt. Vi tycker att utseendet ska vara rent, klart och enkelt! Vi vet att det är ett framgångsrecept

!