Projektbeskrivning

Vårdcentralen
Badhotellet

Ny privat vårdcentral skulle öppnas i Södertälje. Oscar Design hjälpte till med grafisk form t ex logotyp, visitkort, skyltar och annonser.