Projektbeskrivning

Kontor 1

Koncernen X stod inför en sammanslagning av två verksamheter. Vårt uppdrag tillsammans med Cyréus Arkitektur var att ta fram ett ombyggnadsförslag och en grafisk profil som kan förena verksamheterna och skapa en ny gemensam identitet både vad gäller yttre form men även att lokalernas utformning underlättar för personalens samarbete. Här en inspirationsbild!