Projektbeskrivning

Weda Poolcleaner

Under flera år arbetade vi sida vid sida med VD och marknadschef för att bygga ett starkt varumärke.

Weda Poolcleaner arbetar med framtagning av maskiner för rening av kommersiella poolanläggningar. De arbetar även med rening av vattentorn och sedimenteringsbassänger.

Vi formgav trycksaker och en mässmonter till VA-mässan i Göteborg ett år. Anna arbetade även i montern för att lära känna branschen och kunderna bättre! I montern hade vi ett torn byggt av 70×100 plattor som var 4 m högt. i tornet visade vi film på högkant där vi exponerade vad Weda Poolcleaner arbetar med. Lite komplext är det allt!
Bilderna visar ett foto från montern samt ”backdrop”-bilden som kunden fick med sig hem från mässan som minne.